Kinezyterapia

Kinezyterapia to rehabilitacja ruchowa. Jej podstawą są ćwiczenia fizyczne o charakterze leczniczym (gimnastyka lecznicza). Celem kinezyterapii jest przywrócenie lub utrzymanie całkowitej lub częściowej sprawności fizycznej chorego. Dzięki niej można przywrócić prawidłową ruchomość w stawach oraz siłę i wytrzymałość mięśni, pobudzić i poprawić czynności ośrodkowego układu nerwowego, poprawić pracę układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, korygować wady postawy ciała i nieprawidłowe nawyki ruchowe, a także przystosować chorego do życia w przypadku trwałej niepełnosprawności.

  • ćwiczenia bierne – ćwiczenia wykonywane przez fizjoterapeutę bez czynnego udziału pacjenta,
  • ćwiczenia izometryczne – czynne napinanie mięśni bez zmiany ich długości,
  • ćwiczenia czynno-bierne – ruch wykonywany jest biernie, natomiast pacjent czynnie rozluźnia mięśnie,
  • ćwiczenia samowspomagane – pacjent siłą mięśni kończyny zdrowej wspomaga pracę osłabionych mięśni,
  • ćwiczenia oddechowe,
  • ćwiczenia czynne,
  • ćwiczenia ogólnie usprawniające.